21 januari 2022

Wat is incident management?

3 min read

Misschien heb je de term wel eens voorbij horen komen: incident management. Wat wordt hier nu precies mee bedoeld en wanneer kun je hier mee te maken krijgen? Het wordt misschien wat duidelijker als we het hebben over crisis management, maar dan nog weet je misschien niet wat hier praktisch gezien nu onder valt. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om met incident management om te gaan en zaken op dit gebied te communiceren, registreren en evalueren. Een van de beste opties die je hiervoor hebt, is het gebruik maken van de app van multibel – hiermee zul je zeker goede resultaten boeken!

Crisis of incident management

Laten we eerst eens kijken wat er nu precies bedoeld wordt met een begrip als crisis of incident management. Er zijn verschillende gebeurtenissen die hieronder kunnen vallen, zoals:

  • brandalarmering
  • IT storingen
  • het in moeten zetten van bhv’ers

Eigenlijk gaat het dus om gebeurtenissen die afwijken van de normale gang van zaken en waarbij het van belang is dat er snel en zorgvuldig gehandeld wordt. In dergelijke situaties kunnen een paar seconden immers vaak een groot verschil maken. Het is dan ook belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. Om dat te kunnen doen en het proces te verbeteren, is incident management van belang. In de eerste plaats om snel te kunnen handelen, dit is de respons fase, in de tweede plaats om achteraf alles te kunnen evalueren. Voor een goede evaluatie is het van belang dat alles goed geregistreerd is, zo kun je precies nagaan hoe er gehandeld is en kun je achteraf ook zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo zorg je ervoor dat er in de toekomst nog beter gereageerd kan worden op crises en de gevolgen in de gevallen nog kleiner zijn, waar mogelijk. Als je aan de slag wilt gaan met incident management, dan kan de app van multibel je helpen.

Alles in één

Het prettige van het systeem van multibel is dat deze app eigenlijk voor alle soorten crises geschikt is en daardoor is het zo goed inzetbaar voor incident management. Je kunt er bhv’ers mee oproepen, je kunt het inzetten als stil alarm en je kunt het gebruiken voor allerlei storingen. Ook kan het gebruikt worden voor alleenwerkers, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. De app kan iedereen gewoon op zijn smartphone installeren en daarmee heb je het dus altijd bij de hand. Niet alleen kan het ingezet voor het alarmeren bij crises, je kunt er ook in registreren hoe de aanpak verloopt en vervolgens deze gegevens gebruiken voor evaluatie. Dat maakt het heel geschikt voor het verbeteren van incident management. Bhv’ers kunnen bijvoorbeeld aangeven wanneer zij op de plek zijn aangekomen waar zij hulp moeten verlenen en daardoor heb je niet alleen real time inzicht in wie waar is, maar ook kun je deze gegevens achteraf bekijken om na te gaan of de responstijd beter had gekund. Als jij op zoek bent naar een manier om incident management te organiseren en te verbeteren binnen jouw organisatie, dan is het dus zeker de moeite waard om de app van multibel te overwegen!

Lees meer…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *